تنها با سه قدم ساده سفارش خشکشویی خود را ثبت کنید و البسه و منسوجات خود را تمیز و مرتب تحویل بگیرید.

  • خدمات رنگرزی انجام نمی‌شود.
  • خدمات تعمیرات و خیاطی البسه انجام می‌شود
  • برای تحویل فوری سفارش 40% به صورتحساب شما اضافه می‌شود