اطلاعات اِتوار

مرکز امور مشتریان

آدرس: مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی شهرستان بیجار

تلفن تماس: ۱۶۰۲ – ۸۵۰ – ۰۹۳۸

دفتر مرکزی

آدرس: مرکز نوآوری جهاددانشگاهی شهرستان بیجار

تماس با اِتوار

لطفاً پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، ابتدا پرسش‌های متداول را مشاهده کنید.

تلفن های تماس : ۰۸۷۳۸۲۳۷۰۰۲